शोध गणेशाचा

आपण देवबाप्पा वगैरे म्हणतो.
पण म्हणून कोणी कृष्णबाप्पा, शंकरबाप्पा असे काही म्हणत नाही.
तो आपलेपणाचा मान केवळ गणरायाचा.
गणपतीवर आपले प्रेम असते.
आणि म्हणूनच त्याच्याबद्दल मनस्वी कुतूहलही.

गणेशाचे हे सर्वांगसुंदर रूप कुठून आले?
त्याचा उगम कुठला?
तो एकाच वेळी विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता कसा?
गणांचा नायक आणि विनायक कसा?
ब्रह्मणस्पती तो तर कोणी वेगळाच म्हणतात...

गणेशाच्या या गूढाचा हा शोधप्रवास.

यापूर्वी याच स्थळी असलेला एक छोटेखानी लेख
शोध गणपतीच्या मूळ रूपाचा वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आणि हा ताजा लेख लोकसत्ताच्या लोकरंग पुरवणीतला.
या विषयावरील एक अधिकारी व्यक्ती असलेल्या डॉ. मधुकर ढवळीकर यांचा.
गज.गण. गणेश  हा लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

1 comment:

Pranav Jawale said...

Thanks for the article link.

"विघ्नकर्ता" kadhi aikala navata, where is this usage from?